ONGI ETORRI

BIENVENID@ AL BLOG DE MALATEXTOS.

AQUÍ ENCONTRARÁS TODOS NUESTROS TEXTOS.

PODRÁS OPINAR SOBRE ELLOS.

CONTACTO: malatextos@gmail.com

LAN ETENALDIA DINAMIZATZEA ETA ZOMORROA GELDIARAZTEA // DINAMIZAR EL PARO, PARALIZAR EL BICHO
Greba bizi eta zabal baten alde

Greba orokorra borrokarako tresnarik hoberenetako bat izan da historian; lehenik eta behin, ekoizpenean eta agendetan duen eraginagatik, eta, bigarrenik, pertsonak eraldatzeko, gehitzeko eta batzeko gaitasunagatik, gu subjektua sortuz. Hala ere, edozein erreminta bezala, denborak eta marruskadurek higatu egin dute, gero eta errazkiago, indargeago eta ezgaiago bihurtuz. Gaur egungo lanaren osaketak, hasteko, gero eta jende gutxiagori greba egiteko aukera ematen dio (prekarietatea eta kaleratzeen erraztasuna, tertzializazioa, azpikontratazioa eta lana enpresa txikietan, lan autonomoa eta autonomo faltsua eta arautu gabeko beste lan mota batzuk).

Bestalde, galera horiei guztiei gehitu behar zaie grebak ugaltze-lanak, zaintza-lanak eta beste alor batzuei dagokienez dituen gabezia historikoak, feminismoak beti mahai gainean jarri dituenak eta, gainera, azken M8-ko greben moldearekin borrokatu dituenak.

Gainera, grebak zapalkuntza gogorrenak pairatzen dituzten populazioaren geruzak ere kanpoan uzten ditu. Horiek, neurri handi batean osatzen dituzte egoera administratibo irregularrean daudenak eta paperarik gabeko pertsonek.

Eta, azkenik, greba bakoitzak bere lurraldea du, itxia, eta beti erne egon beharko da gure eskariek eremu txiroagoetan bizi direnen bizitzetan nola eragiten duten ezagutzeko; gure konkistak ez daitezela inoiz miseriaren hedapenaren alde jarri.

Laburbilduz, greba orokorrak historia txundigarria eta ihesez betetako orainaldia du. Ugalketa-lanetan aritzen diren emakumeak, erretiratutako pertsonak, autonomoak eta autonomo faltsuak, era guztietako prekarioak, ikasleak (ile urdinekin edo gabe)… Greba Orokorrak gaur egun zenbat jende uzten ditu kanpoan eta zenbat lagunengana ez da iristen?

Kapitalismoa zomorro bat da, menderatzailea, izurrite egiten duena

Alde batetik, iristen den lekua suntsitzen du; planeta hondatzen du. Estraktibismoarekin eta desarrollismoarekin erasotzen du. Klima larrialdiak sortzen ditu, gaur egungoa bezalakoa. Publikoa eta komunitarioa dena suntsitzen du, galerak sozializatzen ditu eta irabaziak pribatizatzen ditu (ez da harritzekoa gogora ekartzea Espainiako Bankuak galdutzat ematen dituen eta bankuei egindako erreskatearen 42.500 milioi euro baino gehiago horiek). Bere pozoiekin eta "merkatuen mesfidantzarekin" pertsonei zuzendutako edozein zerga sistema erasotzen du eta Ongizate Estatuaren hondarrak pribatizatzea bultzatzen du bere lobbyen bidez (pentsioak, osasuna, hezkuntza itundua eta abar).

Bestalde, gure gorputzaren barruan sartzen da, gure buruen barruan, eta gure bizitzeko modua kolonizatzen du, gure asmoak eta desirak, gure afektuak. Bizitza hobea izateko nahiak antolatzen ditu kontsumoaren bidez eta espazio komunak sortzeko gaitasunak geldiarazten ditu jabetzaren eta mesfidantzaren bidez. Agintzen eta banatzen du.

Grebak zomorroa seinalatzen du eta geldiarazten saiatzen da: zomorro handia seinalatzen du eta hiria edo haren zati batzuk geldiarazteko duen gaitasuna agerian uzten du; Baita barrualdeko zomorro txikiari ere eta gu gorpuzten gaitu, komuna, guztion zorionaren ideia, balio materialetatik eta kontsumoaren bitartekaritzatik urrun dagoena. Hala, greba orokorra tresna gisa beharrezkoa da oraindik ere, nahiz eta zailtasunak eduki; zeregin bat agintzen digu: baliozkoa izaten jarraitzea nahi badugu, bi gauza pentsatu beharko ditugu: batetik, nola egin zabalagoa, barneratzen ez dituen figura horiek guztiek nola senti dezaketen parte hartzeko gonbidapena, modu batean edo bestean, greban gauden gu horretan. Bestalde, nola egin biziagoa, nola erabili gure bizimodua pentsatzeko, gure zomorro txikiari mozorroa kentzeko, hierarkiak eta balioak berrantolatzeko, kontsumoaren promesa faltsuak agerian uzteko eta gure bizitza hautsi eta sakabanatuaz goza genezakenik argitzeko.

Urtarrilaren 30ean greba egingo dugu

·Greba aliantzak esperimentatzeko laborategi gisa erabiliko dugu, bereziki greba atipiko honetan, zeinaren erdian ipini dira greba egin ezin eta deialdia egiteko eskubiderik ez dutenak (pertsona edadetuak).

·Egungo nahasmenduarekin eta lemen eta kontsignen gehiegizko erabilpenarekin apurtzen saiatuko gara.

·Erritualetatik eta erromerietatik haratago egiten saiatuko gara, greba egunean tresna honek geldiarazteko duen gaitasuna adierazi nahi dugu.

·Deialdia egin duten erakundeen siglen letra-zopak definitzen uzten ez duen gu hori indartuko dugu; gu konplexu eta anitza, zapalkuntza guztien azpian dagoen lotura deskubritu behar duena eta aurrera egiteko guztion ongia definitu behar duena.

·Greba kritikoa egingo dugu, halaber, banatzen dituzten praktikekin, blokeen eta proselitisten politika sindikalekin, mugimendu bateratu indartsuetan (pentsiodunen mugimenduan, adibidez) liskarrak eta partidismoak ereiteko gai den eredu sindikal baten inertziekin.

·Greba bultzada bat izan dadin lan egingo dugu, hurrengo egunean zeregin berriak izan ditzagun.

·Gelditu egingo gara zomorroa geldiarazteko.

Iruñean, 2020ko urtarrilean
Colectivo Malatextos
------------------------------------------------------
 Por una huelga intensa y extensa

La Huelga General ha sido, históricamente, una de las mejores herramientas de lucha; en primer lugar por su impacto en la producción y en la agenda política, y en segundo lugar por su capacidad para transformar, agregar y unir a las personas, por la creación de un nosotrxs. Sin embargo, como toda herramienta, el tiempo y las fricciones la han ido desgastando, haciendo de ella un filo cada vez más romo, más impotente, más incapaz. La composición del trabajo actual, para empezar, hace que cada vez menos gente tenga la posibilidad de hacer huelga (precariedad y facilidad del despido, terciarización, subcontratación y trabajo en empresas pequeñas, trabajo autónomo y falso autónomo, y otras formas laborales desreguladas).

Por otro lado, todas estas pérdidas se suman a la histórica carencia de la huelga con respecto a los trabajos reproductivos, de cuidados, etc., que el feminismo siempre ha puesto sobre la mesa y además ha combatido en y con las huelgas de los últimos 8M.

Además, también deja fuera a las capas más explotadas, compuestas en buena medida por personas en situación administrativa irregular, migrantes sin papeles.

Y por último, cada huelga tiene su territorio, cerrado, y siempre habrá que estar al acecho con cómo repercuten nuestras demandas en las vidas de quienes habitan en zonas más empobrecidas; que nuestras conquistas nunca se alcen sobre la extensión de la miseria.

En resumen, la huelga general es una herramienta con una historia fantástica y un presente lleno de fugas. Mujeres que trabajan en labores reproductivas, personas jubiladas, (falsas)autónomas, precarias de todo tipo, estudiantes con o sin canas… ¿a cuántas personas deja fuera o no llega la Huelga General hoy?

El capitalismo es un bicho, dominante, que hace plaga

Por un lado arrasa allí donde llega; destroza el planeta. Lo ataca con extractivismo y desarrollismo. Genera una emergencia climática como la actual. Destruye lo público y lo común, socializa las pérdidas y privatiza los beneficios (no está de más recordar los más de 42.500 millones de euros del rescate a la banca que el Banco de España da por perdidos). Ataca con sus venenos y su “desconfianza de los mercados” cualquier fiscalidad orientada hacia las personas y empuja con sus lobbies para privatizar los restos del Estado de Bienestar (pensiones, sanidad, educación concertada, etc.).

Por otro lado, se mete dentro de nuestro cuerpo, de nuestras cabezas y coloniza nuestra forma de vivir, nuestras aspiraciones y deseos, nuestros afectos. Organiza las aspiraciones a una vida mejor por medio del consumo, paraliza las capacidades de creación de espacios comunes por medio de la propiedad y la desconfianza. Promete y separa.

La huelga apunta al bicho, trata de paralizarlo. Al gran bicho, mostrando su capacidad de paralizar la ciudad, o partes de ella. Y al pequeño bicho interior, alumbrando ese nosotrxs, ese común, ese bosquejo de la felicidad de un común lejos de valores materiales, de la mediación del consumo. Así, la Huelga General sigue siendo necesaria como herramienta, aunque nos lo pone difícil; nos manda una tarea: si queremos que siga siendo válida, tendremos que pensar dos cosas: por un lado, cómo hacerla más extensa, cómo hacer que todas esas figuras que deja fuera sientan una invitación a participar, de una u otra manera, en ese nosotrxs en huelga. Por otro lado, cómo hacerla más intensa, cómo utilizarla para pensar nuestra forma de vida, para desenmascarar a nuestro pequeño bicho, para reordenar jerarquías y valores, para desenmascarar las falsas promesas del consumo y alumbrar posibles disfrutes de nuestras vidas rotas y dispersas.

Este 30 de enero haremos huelga

·Utilizaremos la huelga como laboratorio en el que experimentar alianzas, especialmente en esta huelga atípica que pone en el centro a quien no puede hacerla ni convocarla (personas mayores).

·Trataremos de romper con la desorientación actual y la sobreexplotación de lemas y consignas.

·Trataremos de ir más allá de los rituales y las romerías, buscando el carácter paralizador.

·Reforzaremos ese nosotrxs que no se deja definir por la sopa de letras de las siglas de las organizaciones convocantes; un nosotrxs complejo y diverso que debe descubrir el nexo que subyace a todas las opresiones y definir el bien común hacia el que avanzar.

·Haremos una huelga crítica también con las prácticas que dividen, con las políticas sindicales de bloques y proselitistas, con las inercias de un modelo sindical capaz de sembrar sus discordias y partidismos en movimientos unitarios potentes (por ejemplo, en el de pensionistas).

·Trabajaremos para que la huelga sea un impulso, para que el día después tengamos nuevas tareas.

·Pararemos. Paremos para paralizar al bicho.Pamplona-Iruñea, enero de 2020
Colectivo MalatextosNo hay comentarios: